Publications in Vietnamese

MRC MD isspaper VN 19 Oct 17 R res 1  

Mekong Delta Water Issues (VN)


Published on: 23rd Oct 2017
File size: 5.5 MB - Language: Vietnamese

TB Dialogue Vietnam final2  

Transboundary Dialogue Mekong Integrated Water Resources Management Project (Vietnamese)

This brochure describes an overview of the five bilateral projects of the four Mekong countries that addresses cross-border water resources management issues through transboundary dialogue and cooperation. These projects are part of the Mekong Integrated Water Resources Management Project that promotes more coordinated planning and management of shared resources in the region within each territory, between the countries and across the Lower Mekong Basin.

Published on: 23rd Oct 2017
File size: 7.4 MB - Language: Vietnamese

MRC General leaflets Viet cover  

Mekong River Commission (Leaflet Vietnamese)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 24th Jul 2017
File size: 1.2 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Viet cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Vietnamese)

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, chảy qua 6 nước :
Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, CHDCND Lào, Campuchia và Việt Nam. Vì vậy, việc
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công không chỉ là thách thức mà còn tạo ra cơ
hội hợp tác đối với các nước sông Mê Công.

Published on: 8th Jul 2017
File size: 2.3 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

cov-BDP-Basin-Dev-Strategy-2013-Vn.JPG  

Basin Development Strategy (Vietnamese)


Published on: 9th Jul 2013
File size: 6.5 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): Basin Planning

cov-MRC-Gender-SP-Viet.jpg  

Commitment on Gender Mainstreaming

in Water Resources Development in the Lower Mekong Basin (Vietnamese)


Published on: 1st Mar 2013
File size: 797 KB - Language: Vietnamese

cov-glossaries-CCAI-VN.JPG  

Glossary of Terms and Definitions on Climate Change and Adaptation (Vietnamese)


Published on: 1st Jan 2013
File size: 410 KB - Language: Vietnamese
Topic(s): Climate Change

catchoct03vol9.2.jpg  

Tập 9, số 2, Tháng 10 năm 2003File size: 424 KB - Language: Vietnamese

Catchjun03vol9.1.jpg  

Tập 9, số 1, Tháng 6 năm 2003File size: 268 KB - Language: Vietnamese