แนะนำการประมงในลุ่มน้ำโขงของไทย

DOI
10.52107/mrc.ajhzqc
Title
แนะนำการประมงในลุ่มน้ำโขงของไทย
SubTitle
ชุดเอกสารการพัฒนาแม่น้ำโขงฉบับที่ 5
Author
MRC
Abstract
This is the Thai version of the report on An Introduction to the Mekong Fisheries of Thailand. The report introduces the geography and demography of the portion of the Mekong River Basin that lies within the borders of the Kingdom of Thailand and describes the importance of fisheries.
Publication Date
Publisher
MRC Secretariat
Categories
Reports Management and Development Series
Keywords
MRC Basin Monitoring
Access
Open Access
Copyright
MRC
License
Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0

Share

Cite as

MRC. (2007). แนะนำการประมงในลุ่มน้ำโขงของไทย. Vientiane: MRC Secretariat. https://doi.org/10.52107/mrc.ajhzqc

Copy citation to clipboard